-
TRWA REKRUTACJA
NA STUDIA EXECUTIVE
DBA i MBA
-
TRWA REKRUTACJA
NA STUDIA PODYPLOMOWE
-
PIERWSZE W POLSCE
EXECUTIVE MBA DLA
BRANŻY CIEPŁOWNICZEJ
WIĘCEJ INFORMACJI WKRÓTCE!

Dlaczego INE PAN ?

O Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN

Instytut Nauk Ekonomicznych PAN z siedzibą w Pałacu Staszica w Warszawie zajmuje się prowadzeniem badań naukowych w dziedzinie teorii ekonomii i analiz gospodarczych, upowszechnianiem wiedzy ekonomicznej i propagowaniem polskiej myśli naukowej za granicą.

Badania na najwyższym poziomie

Badania naukowe prowadzone w Instytucie obejmują szeroki zakres. Na szczególne wyróżnienie zasługują badania nad polskimi firmami w kilku długoletnich projektach badawczych oraz nad innowacyjnością polskiej gospodarki.

Wybitna kadra naukowa

Kadrę naukową tworzą pracownicy z czterech zakładów naukowych. Wielu z nich zajmowało lub zajmuje wysokie stanowiska w Parlamencie, Rządzie, Narodowym Banku Polskim, Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju, Banku Światowym i Komisji Europejskiej. W całej historii INE PAN 10 osób pełniło funkcje ministra, 3 było senatorami, 6 posłami, 4 członkami RPP, jeden był premierem, jeden wicepremierem a trzech prezesami NBP.

Dyplom prestiżowej i renomowanej Instytucji

Ukończenie studiów w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN pozwala na otrzymanie świadectwa i uroczystego zaświadczenia o ukończeniu studiów według wzorów przyjętych przez Radę Naukową Instytutu. W swojej ofercie Instytut ma kilka rodzajów studiów doktoranckich i podyplomowych, w tym także studia EMBA i EDBA.